>>> strona główna <<<

Płyta dynamiczna - interpretacja wyników badań płytą dynamiczną, zależność Evd - Is


- Panie, a co to za maszynka?
- To jest płyta dynamiczna. Do sprawdzania czy grunt w wykopie jest dobrze zagęszczony.
- Aha... To sprawdź pan... ale tak żeby wyszło dobrze.

Kto próbował dowiedzieć się czegoś na temat interpretacji wyników badań z płyty dynamicznej w Internecie, ten wie, że nie jest miękko. Na różnych kontraktach dopuszcza się stosowanie tego urządzenia, a w moim przypadku przede wszystkim do określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu w wykopach pod wodociągi i kanalizacje oraz nośności pod posadzki, drogi i powierzchnie parkingowe. W artykule nie będę się wgłębiał w rozważania teoretyczne – zakładam, że osoby szukające wiedzy na temat interpretacji wyników badań płytą dynamiczną wiedzą co to jest wskaźnik zagęszczenia i moduł odkształcenia wtórnego.

1. Wskaźnik zagęszczenia.
Nie ma jednoznacznej interpretacji wskaźnika zagęszczenia. Przy różnych pracach spotkałem się z trzema różnymi podejściami do zagadnienia:
a) interpretacja wyjściowa – tabela z instrukcji ZTVA-StB 97,
b) tabela którą dostałem z instrukcją użytkowania sondy ZORN ZFG3000 od Sprzedawcy,
c) interpretacja ze wzoru

No to po kolei.

INTERPRETACJA a)

Tabela 1 – interpretacja na podstawie opracowania "Dodatkowe terminy techniczne i warunki kontraktu oraz wytyczne dla robót ziemnych w konstrukcjach drogowych - ZTVE-StB 97Objaśnienia do tabeli:
grupa gruntu – nazewnictwo z norm niemieckich, w zasadzie nieprzetłumaczalne na nazwy gruntów ujętych w normach polskich, stąd dziwne łamańce językowe w kolumnie „po polsku”
dodatkowe informacje – opis gruntów i objaśnienie niektórych symboli
Is – wskaźnik zagęszczenia
Ev2 – moduł wtórnego odkształcenia
Evd – dynamiczny moduł odkształcenia, odczytany z urządzenia.
grunty dobrze uziarnione - duża rozpiętość w średnicach i występują ziarna o wielkościach pośrednich,
grunty słabo uziarnione - zdecydowana przewaga ziaren o zbliżonej średnicy

Jak widać, grunty w tabeli podzielone zostały na cztery grupy. Ogólnie rzecz biorąc, grupę I stanowią żwiry, w grupie II występują piaski i żwiry, w grupie III piaski i żwiry z domieszkami drobniejszych frakcji, w grupę IV wrzucono resztę gruntów.

INTERPRETACJA b)
Razem z zakupioną płytą dynamiczną ZORN ZFG3000 dostałem ładnie zafoliowaną instrukcję obsługi i tabelkę z interpretacją wyników. W tej tabelce bez zmian pozostawiono część tabeli 1 dla grupy I i II. Grupę III wrzucono razem i opisano jako „Grunt mieszany oraz drobnoziarnisty”. Tabela ta wygląda tak:

Tabela 2 – interpretacja na podstawie wyników dołączonych do instrukcji płyty dynamicznejINTERPRETACJA c)
Michał Żebrowski powiedziałby „Jest taki wzór...”. A oto on (dla piasków):
Is = 0,0015 ∙Evd + 0,93

No to jeszcze zestawienie tabelaryczne:
Tabela 3. Interpretacja na podstawie wzoru:


To najwygodniejsza forma interpretacji wyników choćby dlatego, że łatwo jest zautomatyzować sobie opracowanie wyników w prostym programie komputerowym. I na ogół tego się trzymamy.