........................................
geologia inżynierska, geotechnika, hydrogeologia, ochrona środowiska
........................................
PRO GEO
Grzegorz Stąporek
33-300 Nowy Sącz
ul. Głowackiego 34A
NIP:734-192-43-87
........................................
Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Zakopane, Kraków, Jasło, Krosno, Rzeszów, Myślenice, Brzesko, Bochnia, Chrzanów, Dąbrowa, Olkusz, Proszowice, Miechów, Wieliczka
.......................................
e-mail:
progeo@progeo.pl

tel.:
604-45-87-33
018 441-33-45

....
progeo@progeo.pl
wrzesień 2002

ochrona środowiska

Ochrona środowiska to bardzo szeroka dziedzina, w obrębie której firma ProGeo wykonuje wiele prac, jak kompleksowe raporty dotyczące stanu środowiska, oceny zagrożeń środowiska naturalnego projektowanymi i istniejącymi inwestycjami, określanie tła zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych przed wykonaniem inwestycji, wykonywanie otworów kontrolno-pomiarowych do pobierania próbek wody na analizę i ich monitoring.

Innym kierunkiem działalności w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska jest wykonywanie opracowań do planów zagospodaowania przestrzennego i ich zmian punktowych, wykonywanie map gospodarczych i sozologicznych czy kartowanie osuwisk i terenów zagrożonych ich powstawaniem.