Miejscowość: Grybów
Obiekt: zmiana na tereny pod zabudowę mieszkaniową
Opracowanie: opracowanie ekofizjograficzne z prognozą oddziaływania na środowisko


<<< STRONA GŁÓWNA