Miejscowość: Kamianna
Obiekt: kanalizacja sanitarna
Opracowanie: opinia hydrogeotechniczna
Ilość otworów: -

<<< STRONA GŁÓWNA