Miejscowość: Klimkówka
Obiekt: Hotel i zabdowa letniskowa
Opracowanie: Dokumentacja geotechniczna
Ilość otworów: 24

<<< STRONA GŁÓWNA