Miejscowość: Klimkówka
Obiekt: hotel - tereny osuwiskowe
Opracowanie: Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Ilość otworów: 5

<<< STRONA GŁÓWNA