Miejscowość: Krynica
Obiekt: zmiana na tereny usługowe
Opracowanie: opracowanie ekofizjograficzne z prognozą oddziaływania na środowisko


<<< STRONA GŁÓWNA