Miejscowość: Michalczowa
Obiekt: wodociąg na obszarach osuwiskowych
Opracowanie: Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Ilość otworów: ok. 40

<<< STRONA GŁÓWNA