Miejscowość: Muszynka
Obiekt: zmiana na tereny pod stację paliw z zapleczem restauracyjno-motelowym
Opracowanie: opracowanie ekofizjograficzne z prognozą oddziaływania na środowisko


<<< STRONA GŁÓWNA