Miejscowość: Piątkowa
Obiekt: budynek mieszkalny na terenach osuwiskowych
Opracowanie: Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Ilość otworów: 2

<<< STRONA GŁÓWNA