Miejscowość: Zelczyna - Skawina
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Opracowanie: Dokumentacja geotechniczna
Ilość otworów: ok. 50

<<< STRONA GŁÓWNA