<<< STRONA GŁÓWNA

Osuwiska asekwentne -
powstają ze ścięcia w materiale jednorodnym i niewarstwowanym, najczęściej w nieaburzonych iłach i glinach.