<<< STRONA GŁÓWNA

azymut osi osuwiska -
kąt między kierunkiem północy a osią osuwiska