<<< STRONA GŁÓWNA

długość osuwiska -
odległość między górną krawędzią oderwania a czołem, mierzona wzdłuż osi osuwiska.