<<< STRONA GŁÓWNA

jęzor osuwiska -
obszar spiętrzeń przemieszczonych gruntów w dolnej części osuwiska