<<< STRONA GŁÓWNA

Osuwiska konsekwentne (zsuwy) -
powstają ze ścięcia wzdłuż powierzchni biegnącej zgodnie z powierzchnią warstwowania (osuwiska konsekwentno - strukturalne), powierzchnią spękań i szczelin (konsekwentno-szczelinowe), powierzchnią oddzielającą strefę zwietrzeliny od podłoża (konsekwentno-zwietrzelinowe) lub powierzchnią poślizgu starych osuwisk. Osuwiska tego typu są spotykane najczęściej w rejonach górskich o budowie fliszowej, o rozwiniętym profilu zwietrzelinowym , a także w utworach zaburzonych glacitektoniczne.