<<< STRONA GŁÓWNA

koryto (rynna) osuwiska -
wydłużone obniżenie powstałe w wyniku przemieszczeń gruntów poniżej niszy