<<< STRONA GŁÓWNA

mało aktywne -
przejawy ruchu obserwuje się w odstępach kilkuletnich