<<< STRONA GŁÓWNA

nieaktywne -
formy zamarłe lub ustabilizowane sztucznie, gdzie nie stwierdza się ruchu mas ziemnych