<<< STRONA GŁÓWNA

nisza osuwiska -
obniżenie terenu w obszarze oderwania