<<< STRONA GŁÓWNA

Obrywy -
gwałtowne przemieszczanie (staczanie) okruchów kamienistych na skutek erozji, ze stromych odsłonięć skalnych (np. urwiska górskie,
klify).