<<< STRONA GŁÓWNA

obszar oderwania -
miejsce zainicjowanych przemieszczeń osuwiskowych