<<< STRONA GŁÓWNA

oś osuwiska -
linia kierunku przemieszczeń mas ziemnych