<<< STRONA GŁÓWNA

Osuwiska -
przemieszczenia mas gruntowych wzdłuż powierzchni poślizgu w wyniku przekroczenia wytrzymałości ośrodka na ścinanie. Głębokość i prędkość przemieszczeń może być zróżnicowana. Osuwiska tworzą często charakterystyczne formy morfologiczne.