<<< STRONA GŁÓWNA

osuwisko -
forma geomorfologiczna powstała w wyniku grawitacyjnego przemieszczenia mas ziemnych (materiału skalnego) na zboczach lub skarpach