<<< STRONA GŁÓWNA

pomiary specjalistyczne -
pomiary wykonywane przy pomocy urządzeń i sprzętu pomiarowego w celu określenia lub monitorowania zjawisk osuwiskowych.