<<< STRONA GŁÓWNA

powierzchnia poślizgu -
powierzchnia, wzdłuż której następuje przemieszczenie mas ziemnych