<<< STRONA GŁÓWNA

skarpa -
zbocze ukształtowane w wyniku działalności inżynierskiej (skarpa wykopu, skarpa nasypu)