<<< STRONA GŁÓWNA

Spełzywanie -
bardzo powolny ruch spoistych mas gruntowych bez wyraźnej powierzchni poślizgu , często bez wyraźnych form morfologicznych, zazwyczaj na zboczach o łagodnym nachyleniu (np. soliflukcja gleby).