<<< STRONA GŁÓWNA

Spływy -
szybkie, krótkotrwałe i płytkie przemieszczanie gruntów spoistych lub sypkich ze zbocza, na skutek przesycenia wodą, z wyraźną akumulacją u jego podnóża (spływy błotne lub glebowe).