<<< STRONA GŁÓWNA

szerokość osuwiska -
odległość mierzona prostopadle do osi osuwiska