<<< STRONA GŁÓWNA

zbocze -
zbocze ukształtowane w wyniku naturalnych procesów geologicznych